Post & service på Äppelbo Gemenskap

Äppelbo Gemenskap är ombud för posten.

Här kan Du bl.a. lämna och hämta brev och paket,

köpa frimärken och vadderade påsar/kuvert.

Övrig service i Äppelbo

 • Skola F-5 med tillhörande fritidshem (högstadie och gymnasium i Vansbro)
 • Förskola (1-5 år) samt familjedaghem (1-5 år)
 • Äldreboende och hemtjänst
 • Mottagningskök (gemensamt för barnomsorg, skola och äldreboende)
 • Gymnastikhall
 • Livsmedelsaffär
 • Viss Apoteksservice
 • Svenska Spel
 • Värdshus
 • Vandrarhem

 

 

 

 

 • Stuguthyrning
 • Postservice
 • Lantbrevbärarservice
 • Digital service
 • Bokutlåning
 • Linjebuss och skolbuss
 • Idrotts och fritidsanläggningar
 • Samlingslokaler
 • Hyreslägenheter
 • Tomter för nybyggnation

Äppelbo har ett omfattande föreningsliv och ett rikt kulturutbud med aktiviteter under hela året. Det finns många driftiga företag med goda utvecklingsmöjligheter, men vi tar gärna emot fler företagsetableringar!

 

Vi vill bevara och utveckla vårt Äppelbo och inbjuder Er att komma med idéer och förslag. Skicka gärna ett brev till

Äppelbo Gemenskap, Älvgården, 780 54 Äppelbo

eller skicka e-post:  appelbogemenskap@appelbo.net