Bokutlåning

År 2010 stängdes biblioteket i Äppelbo av kommunala besparingsskäl och Äppelbo Gemenskap beslutade då att fortsätta servicen i egen regi.

Böckerna ärvde man från det tidigare biblioteket och de flyttades till Älvgården. Här finns både faktalitteratur, skönlitteratur för vuxna och böcker av alla de slag för barn.

Välkomna att låna en läsupplevelse!

Vi tillämpar självbetjäning - Ni antecknar själva i en pärm när ni lånar respektive lämnar tillbaka.

Är det något Ni undrar över; kontakta Bibi Jonsson, 22187.