Digital Servicepunkt

Välkomna att besöka vår Digitala Servicepunkt hos Äppelbo Gemenskap! 

 

Här finns en fullt utrustad datorarbetsplats med dator, skrivare och scanner. Du som vill är välkommen att använda den för att t.ex. surfa, sända el. läsa e-post, scanna och skriva ut bilder mm.

  

För Dig som kan och själv vill använda vår tekniska utrustning gäller våra öppettider.

 

Digital Service i Äppelbo

Det hela började med en ansökan till .SE och Internetfonden...

Vad är Internetfonden?

                

.SE ska enligt stiftelsens urkund bidra till positiv utveckling av Internet. Överskottet av domännamnsintäkterna går till att finansiera projekt som främjar Internetutvecklingen i Sverige. Genom Internetfonden kan .SE stötta fristående projekt som på olika sätt syftat till Internets utveckling. Internetfonden har två utlysningar per år, en under vintern och en på hösten.

 

 

Äppelbo Gemenskap är en ekonomisk förening, bildad 1992, vars syfte är att skapa framtidstro, sysselsättning, värna om småskalig företagsamhet och förvalta kulturarv.

Föreningen har inrättat en behovsanpassad servicepunkt för bygden i lokaler som de äger. Genom Internetuppkopplade datorer, samt skrivare, scanner, projektor, kopiator och fax, erbjuds digital service.

 

Projektet Digital Service i Äppelbo har utbildat datorovana personer samt har bidragit till ökad användning av Internet. Målgruppen har varit personer i Äppelbo i olika åldrar, med inga eller inte tillräckliga datorkunskaper.

 

Även representanter för föreningar och småföretag har ingått i målgruppen.

 

 Projektet har erbjudit grundutbildning för ett antal personer som därefter i sin tur informerar andra om hur man kan använda sig av Internet i olika servicetjänster.
Några av dessa personer kommer även att finnas vid servicepunkten på vissa tider för att ge service och hjälp till med olika datortjänster som efterfrågas av andra.