Nu finns dokumentation från våra minnesträffar
   att läsa och/eller köpa, 3 olika häften: 

  FOLK-MINNEN från 1940-talet i Äppelbo

FOLK-MINNEN från 1950-talet i Äppelbo

FOLK-MINNEN från 1960-talet i Äppelbo

 Kostar 20:-/st

Kan köpas på vår expedition eller beställ
så skickar vi – tel 0281/22784, 070/5816830 e-post: appelbogemenskap@appelbo.net