Scandinavian Heartland

Ett Interregprojekt mellan Rörosregionen i Norge, 8 kommuner  samt 4 kommuner i Norra Dalarna, varav Vansbro är en av dem.
Projektet går ut på att få hjälp med affärsutveckling ich vidareutveckling av boende och aktiviteter. Äppelbo gemenskap deltar i projektet under 2013.