Historik

Beskrivning av föreningens syfte och verksamheter.
 

Syfte:

Föreningen bildades 1992 efter bygdens framarbetade framtidsplan.

Föreningen har till syfte att skapa framtidstro, sysselsättning, värna om småskalig företagsamhet samt förvalta kulturarv och traditioner för en hållbar utveckling i Äppelbo.

Syftet genomförs dels genom att driva egna verksamheter och dels genom att fungera

som bygderåd för Äppelbo.
 

Verksamheter:

Basen i våra verksamheter finns i olika ägda byggnader vid Älvgården:

-Vandrarhemsboende, 48 godkända bäddar

-Försäljning av hantverk från bygden

-Stor Secondhandförsäljning

-Servering

-Postservice

-Uthyrning av 5 lgh. för permanent boende

-Bokutlåning

-Digital servicepunkt

-Tillfälliga uthyrningar för sammankomster

-Uthyrning av bungy-runningutrustning

-Förmedlingsverksamhet

-Konsultuppdrag

-Driver och arbetar i olika projekt för bygden
 

Aktiviteter:

-Vår- och höstmarknad

-Kanotuthyrning

-Beachvolleybollbana

-Äppelbo-race på älven

-Berättarkvällar

-Utställningar

-Bygderådsarbete
 

Uppmärksamhet:

Våra verksamheter och uppläggning av det lokala utvecklingsarbetet för bygden har uppmärksammats både ute i landet och även utanför Sverige och resulterat i många

Studiebesök. Föreningen erhöll 1997 utmärkelsen som Årets lokala utvecklingsgrupp i

Sverige vilket sporrade till vidareutveckling och fortsatt engagemang. Föreningen har även

erhållit utmärkelser för sitt miljöarbete. Vårt framgångsrika arbete har dokumenterats i böcker

och tidskrifter.