• Lokal Servicepunkt

LOKALA SERVICEPUNKTER - ett viktigt nav för boende och besökare!

I Vansbro kommun finns fyra servicepunkter – i Äppelbo, Dala-Järna, Vansbro och Nås.
 

Den lokala servicepunkten är en mötesplats där kommunmedborgare och gäster kan få personlig service, rådgivning, hjälp att hitta kontaktvägar, ta del av kommunal information, få hjälp med att boka tider och fylla i blanketter antingen digitalt eller genom personlig service.

Från servicepunktens digitala hörna är det lätt att hitta till arbetsförmedlingens, försäkringskassans, skattemyndighetens och kommunens hemsida. På servicepunkten kan besökare alltid hitta aktuell och uppdaterad information från de olika myndigheterna.

Vid servicepunkten får du också turistinformation genom att ha tillgängliga hemsidor och uppdaterad information från turistmål i området.

Servicepunkten ska också bistå med aktuell information om arrangemang i närområdet.

Vid servicepunterna i Äppelbo, Dala-Järna, Nås, Vansbro finns offentliga datorer (digital hörna) där du via kommunens hemsida lätt kan hitta information från kommunen och andra myndigheter samt länkar till sökmotorer, banktjänster, turistinformation och så vidare.

Klicka på bilden för att se den större.