• Äppelbo-andan

Äppelbo-andan

Alla har hört talas om Äppelbo-andan. Vi tror att den står för:

  • En välkomnande öppenhet och omtanke om främmande människor
  • Idérikedom och förverkligande av idéer
  • En nära nog total uppslutning kring krävande projekt
  • Pigga på att pröva helt nya uppslag
  • Gemenskapskänslan.
  • Envishet
  • Framtidstro
  • Uthållighet

Vi har en utvecklingsplan där vi bla.a.:


 

Med olika insatser marknadsför Äppelbos kvalitéer för hållbar och framtida utveckling. Detta vill vi genomföra genom aktiva insatser för ökad inflyttning och besöksnäring, undersöka möjliga företagsetableringar samt möjligheterna till bevarande och utveckling av offentlig service, kanske i alternativa driftsformer. Våra ungdomars medverkan och anordnande av kultur-, natur- och fritidsaktiviteter skall utvecklas.


 

Därtill har vi börjat arbeta för att befintlig offentlig service kan bevaras och utvecklas genom alternativa driftsformer. Och naturligtvis vill vi se en ökad inflyttning till vår bygd!

 
 

I de tider som råder med nedläggningar och besparingar vill vi skapa fortsatt framtidstro. Vi tror på att Äppelbo har unika förutsättningar, dels med egen kraft och dels tillsammans med intresserade personer utfrån, att skapa möjligheter för långsiktig överlevnad och utveckling.

 
 

Vi försöker arbeta framåt lite annorlunda och spontant med ett överfullt hjärta - "Äppelbo i våra hjärtan". Förhoppningsvis kommer många med och gör avtryck för framtiden!